Aktuellt från Bankföreningen

Sammanslutning mot finansiell brottslighet

Konsultföretaget Oliver Wyman har, på uppdrag av Svenska Bankföreningen, tagit fram rapporten ”Sammanslutning mot finansiell brottslighet – Hur offentlig-privat samverkan kan förbättra arbetet mot penningtvätt”. I rapporten presenterar Oliver Wyman ett antal förslag för att förbättra och effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet.

På kort sikt föreslås att en samarbetsorganisation inrättas mellan den offentliga och privata sektorn för utökad samverkan och koordinering i syfte att nå en utökad informationsdelning mellan sektorerna.

I rapporten föreslår Oliver Wyman även ett antal långsiktiga förbättringsåtgärder, bland annat en centraliserad analys av transaktionsdata i syfte att effektivisera övervakningen av bankkunders transaktioner och därmed rapportering av transaktionsdata till Finanspolisen.

- Oliver Wyman har i sin rapport bland annat kommit fram till att informationsutbytet och samarbetet kan förbättras mellan banker och myndigheter inom nuvarande lagstiftning. Ett bra informationsutbyte och samarbete är en förutsättning för en effektiv bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Svenska Bankföreningen skickade i slutet av oktober in en framställning till regeringen med konkreta lagändringar som gör det möjligt för banker samt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Bankföreningen föreslår också att banker ska kunna utbyta information med andra finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen.