Aktuellt från Bankföreningen

”Riskskatten sannolikt i strid med statsstödsreglerna”

Grundprincipen i EU:s statsstödsregelverk är att företag i en jämförbar situation ska behandlas lika. Om EU-kommissionen tar upp regeringens förslag till bankskatt för bedömning, är en knäckfråga just den om jämförbarheten, anser Jérôme Monsenego, professor i internationell skatterätt vid Stockholms universitet, som på Bankföreningens uppdrag analyserat förslaget i förhållande till statsstödsreglerna. Enligt förslaget ska kreditinstitut med skulder över 150 miljarder kronor betala skatten, övriga omfattas inte. - Regeringens argument att de större kreditinstituten skulle skapa en väsentlig risk, men att mindre inte skapar någon risk alls är inte övertygande. Det finns i alla fall inget objektivt motiv till en sådan här skillnad, säger han.

Jérôme Monsenego, professor i internationell skatterätt vid Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet