Aktuellt från Bankföreningen

Riksbankens indragning av sedlar

Riksbanken kommer att dra in gamla 50- och 1 000-kronorssedeln från och med årsskiftet. Det innebär att du kan betala med dessa sedlar till och med den 31 december 2013. Är du kund i en bank som har kontant- hantering kan de ta emot dina sedlar. Du måste då vara beredd på att svara på frågor om var pengarna kommer ifrån.

Banker ska enligt lag följa penningtvättsreglerna, vilket innebär att banken måste ställa frågor till sina kunder. Kunder som vill sätta in gamla sedlar på sitt konto i bank kan därför komma att behöva svara på frågor om var pengarna kommer ifrån och visa giltig id-handling i samband med insättningen.

Du som planerar att sätta in gamla sedlar på ditt konto i bank bör tänka på följande:

  • Var beredd på att besvara frågor varifrån kontanterna kommer ifrån
  • Var beredd på att du kan behöva visa kvitto eller annan handling som visar var pengarna kommer ifrån (pengarnas ursprung)
  • Banken kan ställa frågor oavsett beloppets storlek
  • Du måste kunna identifiera dig.

Banker har en stadgad skyldighet att följa penningtvättslagens bestämmelser. Penningtvättslagen, som trädde i kraft 2009, innebär i korthet att det ställs höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner.

För mer information se Bankföreningens hemsida: penningtvätt

Publicerat den 20 september 2013