Aktuellt från Bankföreningen

Rekordlågt antal bankrån 2012

Statistik från Svenska Bankföreningen visar att antalet bankrån fortsätter att minska. Under 2012 begicks fem rån mot banker, vilket är det lägsta antalet någonsin. Den minskade kontantanvändningen är en starkt bidragande orsak.

Bankföreningen har fört statistik över antalet rån mot banker sedan 1980. Aldrig tidigare har antalet rån, inklusive rånförsök, varit så få under ett år som under 2012.

Det innebär att den positiva trenden håller i sig och att rånen mot bankerna har minskat för fjärde året i följd. Under 2012 skedde 5 rån mot banker, vilket är en nedgång med 11 stycken jämfört med 2011, då antalet bankrån uppgick till 16. Statistiken visar dock att rånen mot värdetransporter ökade något under 2012, från 19 till 25, efter att året dessförinnan minskat kraftigt.

En av förklaringarna till den positiva trenden är att bankerna har lagt ned mycket arbete och gjort omfattande investeringar för att förhindra rån. Idag sker kontanthantering i banker, transporter och uttagsautomater i så kallade slutna system med avancerad skyddsteknik. Dessutom har efterfrågan på kontanter minskat till förmån för andra betalningsformer, vilket lett till att kontanthanteringen har koncentrerats till färre bankkontor och volymerna har minskat kraftigt.

– Den minskade kontantanvändningen innebär en tryggare arbetsmiljö för personal som arbetar med kontanthanteringen. Allt fler kunder väljer att använda säkrare och mer miljövänliga betalningsalternativ, vilket är en stor fördel för samhället som helhet, säger Pär Karlsson, säkerhetsexpert på Bankföreningen.

För ytterligare information

Pär Karlsson, säkerhetsexpert, Bankföreningen, 08-453 44 25
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 08-453 44 48

År 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Antal 54 37 63 51 81 86 53 57 66 57
År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Antal 102 153 122 112 88 58 34 24 25 24
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antal 24 31 51 41 27 49 45 40 110 46
År 2010 2011 2012
Antal 29 16 5