Aktuellt från Bankföreningen

Regleringen av finansiella marknader håller på att gå för långt

EU-Kommissionen startade i höstas en bred öppen konsultation om finansiell reglering och dess effekter på bland annat företagens tillgång till finansiering, marknadslikviditeten och mångfalden på finansmarknaden i EU. Bankföreningen pekar på en rad problem som uppstått på grund av de regleringar som införts när det gäller kapital och likviditet.

Framförallt varnar Bankföreningen för att EU nästan med automatik implementerar globala regler från Baselkommittén och Financial Stability Board i EU-regelverk. Globala regler som egentligen bara är ämnade för ett fåtal globala storbanker, och som allt som oftast tar sin utgångspunkt i den amerikanska bankmodellen, där företagen i större utsträckning hittar finansiering på aktiemarknaden och företagsobligationsmarknaden än vad som är fallet i Europa.