Aktuellt från Bankföreningen

”Regeringen på väg att införa förtäckt bankskatt”

"Det finns förslag på att höja den avgift som banker betalar för att staten ska kunna rekonstruera banker vid en finanskris. Men regeringens förslag är illa motiverat, vilseledande presenterat och oförenligt med EU-rätten." Det skriver Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet på SvD Näringsliv Debatt den 5 april.

"Finansdepartementet tvingades efter massiv kritik överge sitt förslag om att införa en finansskatt. I en färsk departementspromemoria, ”Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven”, föreslås istället en kraftig höjning av de årliga resolutionsavgifterna och att betalningsskyldigheten ska göras permanent. Avgiften uppgår år 2017 till cirka sju miljarder kronor och ökar till cirka tio miljarder år 2018. Från och med år 2019 ska bankerna sedan permanent betala in runt 13 miljarder kronor per år.

Jag har på Bankföreningens uppdrag skrivit ett rättsutlåtande innehållande en analys av om förslaget är förenligt med EU-rätten."

Läs hela debattartikeln på SvD Näringsliv.