Aktuellt från Bankföreningen

Reformera den dysfunktionella bostadsmarknaden

"Vi har inte en bostadsbubbla i Sverige. Prisutvecklingen har i huvudsak styrts av fundamentala faktorer som lågt utbud av bostäder, skatter och riksbankens expansiva penningpolitik." Det sade Bankföreningens vd Hans Lindberg när han talade på bostadsutvecklingsföretaget Veidekkes seminarium ”Har Sverige en bostadbubbla och hur allvarlig är hushållens skuldsättning” i Almedalen.

Hans Lindberg ser inte några risker när det gäller finansiell stabilitet eller bankernas soliditet, även om han höjer ett varningens finger.

- Riskerna med den utveckling vi ser nu är framför allt makroekonomiska till sin karaktär. Nästa lågkonjunktur kan bli längre och djupare till följd av hushållens ökade skuldsättning. Men i den mån Riksbanken ser stora makrorisker på grund av den extremt expansiva penningpolitiken bör man väga in det i sina penningpolitiska beslut, sade han.

I sitt tal påpekade Hans Lindberg att Finansinspektionen bör ha ett utökat mandat för makrotillsynsåtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Han anser att det liggande förslaget om ett förstärkt amorteringskrav är illa formulerat eftersom det framförallt tar sikte på de makroekonomiska riskerna. 

- Finansinspektionens förslag innebär långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Det kommer att skapa stora inlåsningseffekter och ge problem för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.

Istället anser Hans Lindberg att regeringen bör ta ett krafttag om bostadspolitiken.

- Idag har vi en dysfunktionell bostadsmarknad och den måste reformeras. Även skattesystemet måste ses över när det gäller ränteavdraget och olika transaktionsskatter på bostadsmarknaden.

Avslutningsvis sade Hans Lindberg att det är olyckligt att regleringarna blir alltmer omfattande och komplicerade och han efterlyser en diskussion och debatt.

- Vi har snart en hushållskreditmarknad som är mer reglerad än i början på 80-talet.