Aktuellt från Bankföreningen

Rapporteringsmall för taxonomiupplysningar 2022

Banker och andra företag, som har fler än 500 anställda, ska från och med 2022 börja lämna upplysningar enligt EU:s gröna taxonomiförordning. För taxonomirapporteringen har EU-kommissionen fastställt en mall som ska användas från och med 2024.