Aktuellt från Bankföreningen

Ränteavdragen bör fasas ut

Bankföreningen anser att ränteavdragen ska fasas ut. – Avtrappningen bör ske långsamt och vara förutsägbar för att hushållen ska ha möjlighet att anpassa sig, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Den fortsatt kraftiga prisstegringen på bostäder samt att hushållens skuldsättning fortsätter att öka är anledningen till att Bankföreningen nu tar ställning i frågan. De svenska bankerna har en sund kreditgivning som tar hänsyn till kundernas åter- betalningsförmåga och de har under senare år stärkt amorteringskulturen i Sverige.

– Eftersom prisutvecklingen på bostäder fortsätter att öka samtidigt som hushållens skuldsättning ökar i snabb takt är faran stor att man bygger upp risker i samhällsekonomin. Det kan få negativa effekter på tillväxt och välfärd, säger Hans Lindberg.

Bankföreningen anser att grundproblemet finns på bostadsmarknaden i sig.
– Det byggs för få bostäder och det går för långsamt. Vi får inte fler bostäder med ett amorteringskrav och slopade ränteavdrag. Det måste till andra åtgärder, till exempel kraftfulla investeringar i infrastruktur samt en snabb översyn av plan – och bygglagen, säger Hans Lindberg.

Enligt Hans Lindberg måste de slopade ränteavdragen kombineras med skattesänkningar för bland andra pensionärer och löntagare samt åtgärder som ökar rörligheten på bostadsmarknaden.