Aktuellt från Bankföreningen

PSD2 är ingen självklar game changer

I ett inslag i EFN Nyheter den 8 maj intervjuades Bankföreningens Lars Rutberg, ansvarig för betalnings- och clearingfrågor, om det nya betalningstjänstdirektiv PSD2, som bland annat handlar om att bankkunder kan låta en tredjepartsleverantör utföra finansiella tjänster åt dem. På Bankföreningen välkomnar man att reglerna nu anpassas till dagens situation.

- Att det nu blir ordning och reda är till stor nytta för banker, fintechföretag och inte minst för konsumenterna.  Med den nya regleringen kommer konkurrensen mellan nya och befintliga aktörer att ske på samma villkor, säger Lars Rutberg.

Han menar också att bankerna är förberedda på direktivet och att de är väl positionerade för att kunna konkurrera med uppstickare inom branschen.