Aktuellt från Bankföreningen

Positivt med klarhet om amortering

- Bankerna och Bankföreningen är positiva till att kunderna amorterar på sina bostadslån. Det är bra att det nu blir klarhet i vad som gäller för det kommande amorteringskravet, säger Bankföreningens VD Thomas Östros. Vi är på en övergripande nivå positiva till Finansinspektionens förslag, vilket ligger i linje med Bankföreningens tidigare amorteringsrekommendation.

Övergången till det kommande amorteringskravet blir för de allra flesta kunder inte så stor.Bankerna har under flera år arbetat aktivt med att stärka kundernas amorteringsbeteende. I dag får alla kunder en individuellt anpassad amorteringsplan när man tar ett nytt bolån. Det har medfört att i princip samtliga kunder som tar ett lån med hög belåningsgrad numera amorterar.

Finansinspektionens förslag innebär att samtliga nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent ska amorteras. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent. Reglerna gäller bara nya bolån och kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

Finansinspektionen avser införa amorteringskravet den 1 augusti 2015. Nu remissbehandlas det föreslagna amorteringskravet och Bankföreningen kommer att besvara remissen.