Aktuellt från Bankföreningen

Polisen och bankerna samarbetar för att stoppa bedrägerier

Som en följd av vågen av telefonbedrägerier genomför nu Polisen tillsammans med tre banker en gemensam informationsinsats för att öka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Numera kan bankärenden skötas snabbt och smidigt via internet eller mobilen, något bankkunderna uppskattar. Men i takt med digitaliseringen förändras också brottsligheten. Bedragare kommer på nya sätt att lura till sig pengar.

– Internet är ett verktyg i princip i alla bedrägerier som sker i dag. Antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas. Även bankerna är utsatta, även om det är en liten del av det totala antalet bedrägerier, säger Jan Olsson, expert vid Polisens nationella bedrägericenter.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där bankkunden är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet, påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller lämna ut sina koder. I samma ögonblick som kunden lämnar ut koder eller startar sitt BankID kan bedragaren börja tömma kundens konto.

Men BankID, bankdosa och koder är personliga värdehandlingar som inte får lämnas ut till någon annan. Dessa är nycklarna till kundens pengar.

– Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemnycklar till någon bara för att personen påstår sig vara en reparatör, säger Jan Olsson.

Polisen, Nordea, SEB och Swedbank samlar nu sina krafter för att stärka medvetenheten hos bankkunderna och öka informationen. Förutom bred upplysning i Polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring att identifiera bedragarnas nya metoder och kring säkerhetslösningar.

Bankernas och polisens råd - så skyddar du dig mot bedrägerier:
• Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
• Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
• Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa
• Om du drabbas - polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.