Aktuellt från Bankföreningen

Oro för godtycklighet och minskad integritet för bankerna

Gunnar Hökmark, med ett långt förflutet inom både svensk och europeisk politik, ser en risk att bankregleringen i sviterna av pandemin tar en riktning som hotar bankernas integritet. ”Om bankernas långivning och finansiering blir underställd den politiska viljan förlorar samhället den kraft som ett fungerande banksystem är”, säger han. - Nu efter pandemin är det två olika utmaningar som uppträder samtidigt. Det ena är en enorm vilja att få igång ekonomin. Det andra är att styra in ekonomin mot en vad som anses vara en mer grön utveckling. Med de här båda samtidigt, riskerar vi att få en ny typ av regleringsvåg som inte handlar om den finansiella stabiliteten.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet till och med 2019 där han var ansvarig rapportör för EU:s bankkrislagstiftning (BRRD).