Aktuellt från Bankföreningen

Orimligt förslag till ny statistik

Bankföreningen motsätter sig Riksbankens förslag till ny, detaljerad statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder. Det framgår av en skrivelse som skickades till Riksbanken den 16 november.

"Behov av bättre kunskap om hushållens tillgångar och skulder bör kunna tillgodoses genom ett förfarande som kräver mindre rapportering och är mindre utmanande utifrån ett dataskydds- och integritetsperspektiv. Den insamling som Riksbanken föreslår skulle bli den ojämförligt mest omfattande löpande insamlingen av personuppgifter, alla kategorier. Det är inte rimligt att en sådan insamling ska kunna införas utan ett politiskt beslut i särskild ordning", skriver Bankföreningen.

Bankföreningen konstaterar vidare att det kommer att finnas stora brister i en eventuell insamling av enskildas ekonomiska förhållanden och att man därför kan ifrågasätta relevansen och användbarheten av de insamlade uppgifterna.