Aktuellt från Bankföreningen

Open Finance report

Under andra kvartalet 2023 planerar EU-kommissionen att offentliggöra regelverket kring Open finance. Till följd av det har experter studerat användningsfall och sammanfattat sina synpunkter i en rapport. Svenska Bankföreningen har sammanfattat de mest väsentliga delarna i rapporten.