Aktuellt från Bankföreningen

Oklar kommunikation om amorteringsfrihet

Finansinspektionen har idag på morgonen gjort uttalanden i SR Ekot som har tolkats som att låntagare allmänt sett kan få amorteringsuppehåll. Några av de rubriker som använts är ”Be banken pausa amortering” och ”Blir det knapert – gå till banken”. Detta har medfört att många tusen låntagare har kontaktat sin bank och bett om amorteringsfrihet, med hänvisning till Finansinspektionens uttalande.

Bankföreningens vd Hans Lindberg kommenterar Finansinspektionens uttalande:

Bankföreningen vill klargöra att bankerna följer Finansinspektionens officiella riktlinjer, som just nu säger att det inte är möjligt att ge någon allmän dispens från amorteringskrav. Som framgår av det förtydligande som Finansinspektionen publicerat under dagen krävs det särskilda skäl för att banken ska kunna ge amorteringsfrihet. Som exempel på särskilda skäl anges inkomstbortfall till följd av sjukdom eller arbetslöshet. Men det kan också vara fråga om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant.

Vidare framgår det av Finansinspektionens kommunikation att höjda låneräntor inte i sig är ett särskilt skäl.

Bankföreningen vill således uppmana bankernas kunder att vända sig till banken enbart då hushållets ekonomi har drabbats negativt på ett väsentligt sätt på grund av arbetslöshet, sjukdom eller kraftigt ökade kostnader. Några allmänna dispensmöjligheter från amorteringskrav har Finansinspektionen inte beslutat om för tillfället och bankerna har därmed inte möjlighet att bevilja sådana.

För mer information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10