Aktuellt från Bankföreningen

Överklagar bankskatten till EU-domstolen

Bankskatten som trädde i kraft den 1 januari i år drabbar svenska hushåll och företag. Skatten slår mot den ekonomiska tillväxten och fördyrar finansieringen av klimatomställningen. Den missgynnar dessutom investeringar genom svenska banker till utländska bankers fördel. Därtill är skatten sannolikt olaglig, vilket är bakgrunden till att Bankföreningen har skickat in en överklagan till EU-domstolen.

I slutet av december röstade riksdagen igenom regeringens förslag till en ny bankskatt. Flera partier var tveksamma till skattens utformning och riksdagen gav därför i uppdrag till regeringen att i flera avseenden reformera den skatt som då beslutades och infördes.

Bankskatten innebär att nio banker och kreditinstitut, inklusive statliga SEK och SBAB samt kommunägda Kommuninvest, ska betala ytterligare cirka sex miljarder kronor i skatt årligen. Detta motsvarar en ökning av dessa bankers bolagsskatt med nästan 50 procent, från drygt 20 till omkring 30 procent. De berörda bankerna får betala skatten utöver de 5-6 miljarder som årligen betalas i resolutions- och insättningsgarantiavgift.

- Skatten är inte bara skadlig för hushåll och företag, utan dess selektiva utformning är i sig orättvis och enligt vår bedömning olaglig eftersom den strider mot EU-rätten och dess statsstödsregler, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Bankföreningen har nu tagit steget att överklaga skatten till EU-domstolen. Enligt Bankföreningen borde EU-kommissionen ha inlett ett formellt granskningsförfarande när den i slutet av förra året bedömde om bankskatten strider mot EU:s statsstödsregler. Bankföreningen överklagar därför EU-kommissionens beslut till EU-domstolen och begär att frågan om statsstöd ska utredas på nytt och mer noggrant.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10