Aktuellt från Bankföreningen

Över en halv miljon bostadsaffärer i Tambur

Över 90 procent av alla bostadsaffärer i Sverige görs idag via Tambur – portalen som förenklar och effektiviserar processen vid bostadsköp.

Tambur är ett projekt som startade för tre och ett halvt år sedan och innebär att bostadsaffärer - mellan säljarens och köparens bank samt mellan bankerna och mäklarna - sker elektroniskt. Det är ett samarbete mellan sju banker, bostadsmäklare och UC.

- Tack vare samarbetet har över en halv miljon bostadsaffärer registrerats i Tambur sedan starten och idag är Tambur det självklara verktyget vid bostadstillträden. Nu jobbar vi på att utveckla och förbättra Tambur ännu mer. Allt för att göra processen innan och under ett tillträde ännu snabbare och smidigare. Samtidigt ser vi fram emot nästa milstolpe – en miljon ärenden i Tambur, säger Tomas Österman, projektledare för Tambur på Svenska Bankföreningen.