Aktuellt från Bankföreningen

Ökat fokus på amortering

Bankföreningen och dess medlemmar tar ytterligare steg för att verka för en sundare låne- och amorteringskultur. Bankföreningens amorterings- rekommendation utökas till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens 75 procent. Dessutom kommer alla nya bolånekunder från och med halvårsskiftet att få en individuell amorteringsplan från banken.

"Att amortera är ett bra sätt att skapa trygghet i sitt boende. Genom att ställa högre krav på amortering och ge alla kunder en individuell amorteringsplan skapar vi en sundare lånekultur", skriver Bankföreningens vd Thomas Östros på DN Debatt idag.

Bankföreningens nuvarande amorteringsrekommendation, att lån över 75 procents belåningsgrad ska amorteras ned under en period på 10-15 år, och Finansinspektionens bolånetak, som innebär maximalt 85 procent belåningsgrad, är två åtgärder som haft god effekt.

Samtidigt kvarstår att amorteringsbenägenheten är låg för lån under 75 procents belåningsgrad. Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför tar nu Bankföreningen och dess medlemmar ännu ett steg för att främja en sundare låne- och amorteringskultur:

  • Amorteringsrekommendation utvidgas till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens 75 procent.
  • Alla nya bolånekunder ska få en individuell amorteringsplan från banken.

Amorteringsplanerna introduceras gradvis under våren och ska tillämpas fullt ut från och med halvårsskiftet. En viktig utgångspunkt är att man utgår från varje kunds ekonomiska förutsättningar, till exempel genom att ta hänsyn till sparande och inkomstutveckling. Målet är att flertalet låntagare ska amortera även under 70 procents belåningsgrad.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 08-453 44 48

Publicerad den 19 mars 2014