Aktuellt från Bankföreningen

Nytt nummer Bankfokus - 2015

Bankerna är oerhört centrala i samhällsekonomin. I en omvärld som präglas av globalisering, digitalisering och regleringar är det viktigt att ge bankerna förutsättningar för att fortsätta fylla sina samhällsviktiga funktioner, säger Hans Lindberg i en intervju om sin första tid som Bankföreningens vd.

Mer i Bankfouks:

Swish, bankernas mobila betaltjänst, har funnits i knappt tre år, men har redan mer än 3,5 miljoner användare. Det hela började på Bankföreningen.

Snart får Finansinspektionen mandat att införa amorteringskrav. Bra att bankerna och kunderna får klarhet i vad som gäller, men andra åtgärder behövs för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden, anser Bankföreningen.

Skärpta regler mot penningtvätt och terrorfinansiering kan göra det omöjligt att köpa en tvättmaskin på avbetalning och ta med sig den hem samma dag. Bankerna vill därför få tillämpa reglerna mer flexibelt i lågrisksituationer. Bankerna vill också få tillgång till den information som myndigheter har om de olika tillvägagångssätt som används för penningtvätt och terrorfinansiering.