Aktuellt från Bankföreningen

Nytt nummer av Bankfokus - Nr 2 2017

I detta nummer intervjuas Birgitte Bonnesen, Swedbanks vd och Bankföreningens styrelseordförande. De svenska bankerna står starka, stabila och med en tradition av innovationskraft, säger hon. Bankföreningens vd, Hans Lindberg, är bekymrad över regeringens förslag om en permanent hög resolutionsavgift, och är redo att anmäla det till EU-kommissionen.

 Den föreslagna avgiften måste ses som en förtäckt skatt på svenska banker. Den skulle kraftigt snedvrida konkurrensen till utländska bankers fördel, skriver han.

Dessutom i Bankfokus: Regeringens förslag att bredda Finansinspektionens mandat för makrotillsyn föranleder frågan: Ska makrotillsynsverktyg bromsa bopriserna? Penningtvättslagen som träder ikraft i augusti bör få en övergångsregel när det gäller identifiering och kontroll av verkliga huvudmän. Nya bestämmelser i betaltjänstlagen ger alla rätt till konto, om det inte går emot penningtvättsregelverket.