Aktuellt från Bankföreningen

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att förbättra skyddet för den enskilde vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer. Förordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL).