Aktuellt från Bankföreningen

Nya och uppdaterade faktablad och foldrar

Nytt: Behörighet för anhöriga vid bankaffärer

Från den 1 juli 2017 gäller att anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Detta nya faktablad ger information om vilka regler som gäller för anhöriga.
Till faktabladet   

Nytt: Skatterättslig hemvist i ett annat land

För att förhindra internationell skatteflykt måste banker och övriga finansinstitut identifiera alla sina kunders skatterättsliga hemvist. Det gäller både privatpersoner och juridiska personer. Det innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.
Till faktabladet

Uppdaterad: Att bli bankkund

För att bli kund i en svensk bank måste man kunna identifiera sig och svara på frågor om varför man behöver ett bankkonto. Faktabladet ger en vägledning om vilken information banken behöver för att kunna  öppna bankkonto. Faktabladet är nu uppdaterat i enlighet med den nya penningtvättslagen. Faktabladet är översatt till 20 språk.
Till faktabladet

Uppdaterad: Därför måste banken ställa frågor

Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som kunden vill utföra. Därför måste banken ställa frågor till nya bankkunder och till dem som vill utföra bankärenden. Faktabladet finns översatt till 14 språk. Foldern, på svenska och engelska, kan beställas hos Bankföreningen. Pris: 3 kr/styck + frakt. 
Till faktabladen och beställning av broschyren

Uppdaterad: Personer i politisk utsatt ställning (PEP)

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är personer i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet.  Faktabladet  är nu uppdaterat i enlighet med de nya penningtvättsreglerna. Faktabladet är översatt till sex språk.
Till faktabladet

Uppdaterad: Känn din kund

Bankföreningen och Finansbolagens Förening har tagit fram broschyren Känn din kund med riktlinjer för de återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag. Broschyren är nu uppdaterad i enlighet med den nya penningtvättslagen. Den kan beställas hos Bankföreningen. Pris 4 kr/styck+ frakt. Foldern går även att ladda ner på Bankföreningens hemsida.
Till broschyren