Aktuellt från Bankföreningen

Nya krafttag mot barnsexhandeln

Den globala internetanvändningen med nya fildelningstjänster och användningen av krypto- valutor innebär nya utmaningar för rättsväsendets arbete mot internetrelaterade sexualbrott mot barn. För att kartlägga och kunna förhindra att de nya betalningsvägarna utnyttjas för dessa brott har två studenter, Caroline Berggren och Jesper Asplund, från Linköpings Universitet gjort en studie om att identifiera och analysera digitala betalningsflöden kopplat till illegal verksamhet på internet.

Studien, som har initierats av Finanskoalitionen mot barnsexhandel, fokuserar på två metoder. Den ena för att klassificera och kartlägga dessa tjänster utifrån Bitcoinbetalningar, den andra för att finna korrelation och kartlägga till synes anonyma förövare med hjälp av matematiska modeller. Ett exempel på populära sätt att sprida material är inom så kallade cyberlockers (fillagringstjänster), som har ökat kraftigt de senaste åren. För att betala för konton inom dessa fillagringstjänster används ofta kryptovalutor, som till exempel Bitcoin, vilket innebär att spårbarheten försämras.

– Användningen av privata anonyma virtuella nätverk för fildelning, där användare endast an- sluter personer de godkänt, är idag vanligt vid spridning av övergreppsmaterial. Det försvårar spårningen av serverplacering och IP-adresser vilket gör korrekt rapportering och nedtagning av materialet svårare, säger Caroline Berggren.

Rapporten presenteras på Finanskoalitionens seminarium Barnsexhandel på nätet – hur ska näringsliv, myndigheter och civilsamhället samverka mot brottsligheten? – i Almedalen den 7 juli, klockan 10.30 - 12.00.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett nätverk av banker, betalningsförmedlare, IT- tjänsteföretag, barnrättsorganisationen ECPAT samt polisen. Bankerna har sedan 2008 arbetat med att förhindra att traditionella betaltjänster används för köp och försäljning av övergreppsmaterial på barn. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt. Samtidigt tar brottsligheten andra vägar genom de nya betaltjänster som utvecklas, vilket innebär fortsatta stora utmaningar för koalitionen.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10

Finanskoalitionens medlemmar: CGI, Danske Bank, DNB, ECPAT Sverige, Forex Bank, Handelsban- ken, ICA Banken, Ikano Bank, Klarna, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, NetClean, Nordea, Nordnet, SBAB, SEB, Skandiabanken, Sparbankernas Riksförbund, Sparbanken Öresund, Santander Consumer Bank, Svenska Bankföreningen, Swedbank, Swift, Trustly, Western Union och WyWallet. Finansinspektionen, Finansdepartementet, Justitiedepartementet och polisen samverkar med koalit- ionen. Mer information finns på www.finanskoalitionen.se