Aktuellt från Bankföreningen

Ny vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserade idag vägledning inom kundkännedom. Det är ytterligare branschvägledning för hur regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.

Vägledningen om kundkännedom omfattar bland annat frågor om verklig huvudman men också mer verksamhetsspecifika frågor för banker och andra finansiella företag. Att ett företag har kunskap om sina kunder är viktigt för att verksamheten inte ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Avsikten är att de vägledningar vi tar fram ska vara breda och väl förankrade samt tillämpas av företagen i den finansiella sektorn. Vi är också måna om att ha en bra dialog med Finansinspektionen om hur reglerna ska tolkas för att skapa en bättre förutsägbarhet i tillämpningen, säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.

Inom Simpt håller ytterligare vägledning på att tas fram inom de områden som täcks av penningtvättsregelverket, till exempel inom övervakning och rapportering.

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

I november 2017 antogs vägledning inom allmän riskbedömning.

Simpt bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.