Aktuellt från Bankföreningen

Ny skatt slår hårt mot jobb, företagande och konkurrenskraft

Regeringen presenterade den 17 september ännu en skatt på bankers verksamhet och kunder. Skatten kallas på oklara grunder ”riskskatt” men är i praktiken en investeringsskatt. "Regeringen och dess stödpartier tycks inte förstå att ännu en skatt på bankers verksamhet och kunder slår hårt mot svenska jobb, företagande och konkurrenskraft", säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

- Investeringsskatten snedvrider konkurrensen med utländska banker såväl i Sverige som utomlands och försvårar för svensk export av finansiella tjänster. Precis som regeringens tidigare förslag om skatt på bankernas verksamhet står det nya förslaget i strid med EU-regelverket.

Regeringens konsekvensanalys av investeringsskatten är bristfällig och vi återkommer med detaljerade beräkningar och bedömningar, säger Hans Lindberg.