Aktuellt från Bankföreningen

Ny bankstruktur till ingen nytta för finansiell stabilitet

Bankföreningen anser att EU-förslaget till ny bankstruktur som Ekofin enades om den 19 juni är omotiverat. Men det återstår nu att se vad förslaget innebär för den svenska branschen – slutprodukten är inte klar. Rådet ska förhandla med Europaparlamentet, sannolikt under hösten, och det kan leda till ändringar.

Förslaget till ny bankstrukturreform innebär bland annat att ren egenhandel, så kallad proprietary trading, med undantag för den som sker i statspapper, för större banker måste skiljas av och läggas i separata dotterbolag. Dessutom ska de banker som omfattas delas in i en hög- och en lågriskgrupp. Lågriskgruppen, där de flesta nordiska banker ligger, drabbas inte av uppdelning eller kapitalpåslag. För de flesta innebär det dock omfattande ökad rapportering till Finansinspektionen om tradingverksamheten med ökade kostnader som följd. För banker i högriskgruppen kan förslaget innebära extra kapitalkrav eller att banken måste skilja av sin tradingverksamhet, men bara om tillsynsmyndigheten bedömer att banken tar extrem risk och har dålig riskkontroll.

– Vi håller med regeringen om bankernas market makingverksamhet måste kunna fortsätta obehindrat – det är viktigt för likviditeten på kapitalmarknaden och för ekonomin, säger Johanna Orth, expert på Bankföreningen. Det är bara ett fåtal banker i Sverige som är market makers och ställer priser. Skulle någon tvingas dela upp banken och helt skilja ut tradingverksamheten kan det vara dåligt för marknadens funktionssätt.

För mer information:
Lena Barkman, Informationschef, Bankföreningen, 070-258 22 10