Aktuellt från Bankföreningen

Ny bankskatt hotar Sveriges återhämtning och klimatambitioner

Regeringen presenterade idag en ny bankskatt som i praktiken innebär en skatt på bankernas utlåning till företag och hushåll – ju större utlåning desto högre skatt. En sådan skatt skulle få långtgående negativa konsekvenser för svenska jobb, svensk tillväxt och svenska bankers konkurrenskraft.

- Bankskatten kommer att göra det dyrare för svenska företag och hushåll att låna pengar och därmed försämra den svenska återhämtningen efter pandemin. Högre finansieringskostnader fördyrar dessutom de klimatinvesteringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg.

I det nya förslaget kommer även svenska bankers verksamhet i filialer utomlands att beskattas.

- Det innebär att konkurrensen mellan svenska och utländska banker snedvrids i än större omfattning jämfört med tidigare förslag. Konflikten med EU:s statsstödsregler kvarstår och därför är det vår bedömning att skatten är olaglig. Det är dessutom anmärkningsvärt att regeringen går vidare med ett förslag som enligt både Finansinspektionen och Riksgälden riskerar att försvaga den finansiella stabiliteten, avslutar Hans Lindberg.