Aktuellt från Bankföreningen

Ny administratör för Stibor

Stibor har av EU-kommissionen klassats som en kritisk referensränta, enligt Benchmarkför- ordningen (BMR). Fram till utgången av 2021 ska Stibor ha anpassats till den nya lagstiftningen. För detta arbete har Financial Benchmarks Sweden och Svenska Bankföreningen tecknat ett avtal med SFBF, ett dotterbolag till GRSS (Global Rate Set Systems). GRSS har stor kunskap såväl om administration och beräkning av referensräntor som av BMR.