Aktuellt från Bankföreningen

Nordiska bankföreningar oroade över nya regelverk

Brevet tog upp problemen med det ökande antal bedrägerier och oron över att de nya europeiska regelverken ytterligare kan öka risken för bedrägerier.