Aktuellt från Bankföreningen

Nordic Payments Council första öppna konsultation

Den 13 juni bjöd Nordic Payments Council (NPC) in medlemmar i de nationella clearingsystemen, slutanvändare av betalningstjänster, myndigheter och andra intressenter för att svara på NPC:s öppna konsultation kring sina nya regelverk och riktlinjer; Credit Transfer and Instant Credit Transfer.

Nordic Payments Council är bildat som en fristående ideell förening av de nordiska bankföreningarna, däribland Svenska Bankföreningen. NPC ska i framtiden hantera regelverken för den nya nordiska betalningsinfrastrukturen för att underlätta betalningar inom Norden. NPC:s huvudsyfte är att bidra till harmoniserade betalningar i Norden.

Det här är den första öppna konsultationen som NPC genomför. NPC Credit Transfer och Instant Credit Transfer Schemes är en uppsättning regelverk och riktlinjer för att skapa interoperabilitet och för att tillhandahålla och genomföra kontoöverföringar respektive realtidsbetalningar på interbanknivå i valutorna DKK och SEK.

Den öppna konsultationen pågår till och med den 6 september 2019.

Mer information om den öppna konsultationen finns på NPC:s hemsida: www.nordicpaymentscouncil.org.