Aktuellt från Bankföreningen

Norden och Baltikum är emot uppdelning av banker

Det är inte bara i Sverige som en uppdelning av universalbanker skulle få skadliga effekter. De nordiska och baltiska bankföreningarna har gjort gemensam sak och svarat på EU-kommissionens konsultation om uppdelning, grundad på Liikanenrapporten.

- I svaret förklarar vi vilka skadliga effekter det skulle få för både pensionsfonder, exportföretag och bolånemarknaderna här. Vi påpekar också att om det är för högt risktagandande man vill komma åt så finns det bättre sätt; vissa håller man redan på att införa, som ökade kapitalkrav och stärkt tillsyn, säger Johanna Orth, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen.

Gemensamt för ekonomierna i Norden och Baltikum är att de är små och öppna. De flesta har också egen valuta. Hushållen pensionssparar i stor utsträckning i fonder eller aktier. Marknaderna är beroende av ett fåtal unviersalbanker för handeln med statspapper, företagsobligationer samt ränte- och valutaderivat. Utan dessa tjänster skulle pensionsfonder och stora företag inte kunna hantera sina risker effektivt. Även bolånemarknaderna skulle drabbas.

- Om bankerna tvingas separera handeln till egna bolag skulle handeln fördyras vilket troligen leder till färre aktörer. Det kan i sin tur medföra ökade systemrisker, säger Johanna Orth.

Se Svaret till EU-kommissionen

Publicerad den 2 juli 2013