Aktuellt från Bankföreningen

Nej till undantag för nyproduktion

Bankföreningen anser att Finansinspektionens förslag till amorteringskrav i huvudsak är bra och väl avvägt. Det finns dock några områden där Bankföreningen är kritisk och föreslår förändring. Det gäller särskilt amorteringsundantaget för nyproducerade bostäder och hanteringen av tilläggslån för befintliga kunder.

Undantag för nyproducerade bostäder förstärker inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Ett undantag kan också medföra att kravet på kontantinsats ökar för nyproducerade bostäder. Samtidigt ökar riskerna för låntagarna och för bostadsmarknaden i stort. Sammantaget blir effekterna svåröverblickbara, särskilt för prissättningen, och behöver inte nödvändigtvis gynna nyproduktion av bostäder.

– Vi ser betydande nackdelar med ett undantag från amortering för nyproducerade bostäder, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Om ett sådant undantag ändå ska finnas måste det enligt vår uppfattning begränsas till högst fem år. I annat fall blir inlåsningseffekterna betydande och på sikt bygger vi upp risker till följd av att en betydande del av låntagarna inte amorterar på sina bolån.

Bankföreningen konstaterar också att Finansinspektionens förslag innehåller en påtaglig brist när det gäller hanteringen av tilläggslån. Hushåll som utökar befintliga bolån kan få ett retroaktivt amorteringskrav och tvingas ta dyra blancolån. Bankföreningen anser att det finns en enkel lösning för hur utökning av befintliga, amorteringsfria bolån ska hanteras, nämligen att öppna för att tilläggslån i form av bolån ska kunna amorteras på tio år.

En viktig invändning från Bankföreningen är vidare det föreslagna datumet för ikraftträdande den 1 juni.

– Vi anser att ikraftträdandet måste skjutas fram till senare delen av hösten, förslagsvis den 1 november, säger Hans Lindberg. Detta mot bakgrund av att reglerna klargörs tidigast i början av maj, och att det fortfarande finns en stor osäkerhet om den slutliga utformningen.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef, 070-258 22 10