Aktuellt från Bankföreningen

Nästa steg i arbetet mot ekonomisk brottslighet

Lägesbilden ska bland annat ligga till grund för arbetet med att förebygga brott och skapa ännu bättre förutsättningar för operativa åtgärder – Detta är ett viktigt steg i arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet, såsom bedrägerier och annan brottslighet. Genom det utökade samarbetet mellan polisen och bankerna förbättras förutsättningarna väsentligt, säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

Målet med samverkan är att identifiera framgångsfaktorer i brottsbekämpningen och sårbarheter i de finansiella systemen. Det första steget är att ta fram en gemensam lägesbild och gemensamma prioriteringar över den ekonomiska brottsligheten, med fokus på bedrägerier i Sverige. Lägesbilden ska bland annat ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förebygga brott och skapa ännu bättre förutsättningar för operativa åtgärder

– Detta är ett viktigt steg i arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet, såsom bedrägerier och annan brottslighet. Genom det utökade samarbetet mellan polisen och bankerna förbättras förutsättningarna väsentligt, säger Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen.

Parterna i överenskommelsen är Polismyndigheten, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank och Svenska Bankföreningen i egenskap av representant för de övriga bankerna.