Aktuellt från Bankföreningen

Metod för att definiera gröna byggnader

Bankföreningen och Fastighetsägarna har hemställt om att regeringen omgående ger Boverket i uppdrag att utifrån verkets energideklarationsregister utarbeta en metod för att fastställa de 15 procent mest energieffektiva byggnaderna i Sverige. Läs Bankföreningens framställan här. Informationen om vilka byggnader som enligt taxonomin kan definieras som hållbara bör sedan vara lätt tillgänglig för banker och andra företag.