Aktuellt från Bankföreningen

Licensiering av bolånerådgivare

Bankerna inför nu via Svenska Bankföreningen och i samarbete med SwedSec en licensiering för bolånerådgivare för att på så sätt ytterligare stärka konsumentskyddet.

Licensieringen innebär att det införs branschgemensamma kunskapskrav och tester för bolånerådgivare. Tidigare har varje enskilt företag bestämt vilken kompetens en bolånerådgivare bör ha. Uppskattningsvis omfattas cirka 10 000 bolånerådgivare av den branchgemensamma standarden som lanseras under 2016.

– Det här stärker än mer konsumentskyddet för bolånekunderna. Genom att bolånerådgivarna gör SwedSecs licensieringstest för bolån säkerställs en kunskapsnivå som hela branschen ställer sig bakom, säger Annika Falkengren, koncernchef och vd för SEB samt ordförande i Svenska Bankföreningen.

Kvalitetsstämpel
– Det är mycket glädjande att finansbranschen har slutit upp bakom en SwedSec-licens för bolån. Denna kvalitetsstämpel kommer att gynna konsumenten, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

SwedSec tillhandahåller sedan 2001 ett licensieringssystem med kunskapskrav, tester och ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Över 23 000 anställda på finansmarknaden har aktiv SwedSec-licens.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10
Katarina Lidén, vd SwedSec Licensiering AB, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Publicerad den 16 juni 2014