Aktuellt från Bankföreningen

Låt bankerna medfinansiera polisens arbete mot penningtvätt

I dag presenterar Penningtvättsutredningen sitt betänkande med förslag för att stärka bankerna och myndigheterna i kampen mot penningtvätt. Svenska Bankföreningen välkomnar förslagen, men anser att en viktig pusselbit saknas: en säkrad finansiering för polisens samarbete med bankerna. Bankföreningen skickar därför i dag in en framställan till regeringen med förslag på kompletterande lagstiftning. - Vårt finansieringsförslag tillsammans med utredningens förslag har potential att ge Sverige ett modernt ramverk vilket gör att banker och polis tillsammans kan täppa till luckorna så att kriminella inte kan utnyttja bankerna för penningtvätt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Läs pressmeddelandet och Bankföreningens framställning här