Aktuellt från Bankföreningen

Länsförsäkringar Bank blir ny Stiborbank

Länsförsäkringar Bank börjar den 4 juni medverka i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till Nasdaq-OMX tillsammans med de fem befintliga Stiborbankerna.

 

– Vi ser mycket positivt på att antalet Stiborbanker nu ökar. Det är i linje med Bankföreningens ambitioner när vi tog över ansvaret för Stibor. Dessutom visar det att Stibor har ett ramverk med väl fungerande kriterier och processer för att utse nya Stiborbanker, säger Thomas Östros, vd i Bankföreningen.

I sin stabilitetsrapport framhöll Riksbanken att ramverket uppfyller stora delar av Riksbankens rekommendationer men att ytterligare Stiborbanker kan öka Stibors legitimitet och trovärdighet.

Bankföreningen tog den 4 mars 2013 över det formella ansvaret för Stibor. Från och med den dagen började Stiborbankerna - Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank – att rapportera in underlaget för fastställande av Stibor, enligt det ramverk som Bankföreningens styrelse antagit. Bankföreningens strävan med det nya ramverket var att ge Stibor trovärdighet genom tydliga regler för styrning, krav på Stiborbankerna och transparens.


För ytterligare information
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 08-453 44 48

Läs mer om Stibor

Publicerad den 3 juni 2013