Aktuellt från Bankföreningen

Konkurrensen på bankmarknaden – i ett svenskt och internationellt perspektiv

Sverige har en modern bankmarknad under pågående förändring. Ändrade kundbeteenden, digitalisering och konkurrens från nya aktörer ritar om spelplanen och ställer bankerna inför helt nya utmaningar, möjligheter och förutsättningar. Förändringen sker snabbt och en intressant fråga är hur denna utveckling påverkar konkurrensen på bankmarknaden. I debatten råder delade meningar om just konkurrensen, men hur ser det egentligen ut på bankmarknaden idag?

På seminariet presenterar analysföretaget Copenhagen Economics en omfattande studie av hur konkurrenssituationen på bankmarknaden i Sverige och i jämförbara länder ser ut idag och blickar även in i framtiden. Medverkar gör även Rikard Jermsten som är generaldirektör på Konkurrensverket och Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen samt ett par bankreprensentanter.

Dessutom: Hur står sig svenska bankers kostnader och räntor i en europeisk jämförelse? Hur påverkar ökade kapitalkrav utlåningsräntorna och vad påverkar bolånemarginalerna? Det är några av de frågor som diskuteras med rapportförfattarna och ledande experter från banker och myndigheter. 

När: Tisdagen den 19 juni, kl 12.00–13.00.
Från kl 11.30 bjuder vi på lättare lunch

Plats: Kammarsalen, Berns, Berzelii Park

Anmäl dig senast den 15 juni med e-post till event@swedishbankers.se

Varmt välkommen,
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen