Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till regeringens förslag om att införa en bankskatt

Den 31 augusti aviserade regeringen på en presskonferens att man i budgetpropositionen för 2020 kommer att föreslå att försvaret får fem miljarder kronor år 2022. Satsningen ska finansieras fullt ut genom en bankskatt. Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen, är mycket kritisk till förslaget och ger följande kommentar:

"En bankskatt skulle slå hårt mot jobb och tillväxt. Tillfället är dessutom olyckligt då ekonomin nu är på väg in i en avmattning och det nya Baselregelverket för kapitaltäckning sannolikt kommer hålla tillbaka företagens kreditförsörjning.

Bankerna gör inga övervinster. De har lägre lönsamhet än de svenska börsbolagen i övrigt. Dessutom betalar de speciella avgifter, som är väl tilltagna och reserveras, för att staten ska kunna hantera finansiella kriser. Jag ser också att det saknas en legitim grund för en bankskatt. Vi kan inte ha ett skattesystem som innebär godtycklig straffbeskattning av enskilda verksamheter och branscher."