Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till FI:s besked om kapitalkrav

Finansinspektionen gav idag besked om vilka kapitalkrav som kommer att gälla för svenska banker. Genom beskedet klargörs bland annat hur systemriskbufferten ska vara sammansatt och hur den så kallade pelare 2-processen kommer att fungera. Finansinspektionen lägger också fast tidplanen för den kontracykliska bufferten och för höjningen av riskviktsgolvet till 25 procent.

- Dagens besked från Finansinspektionen innehåller inga större nyheter i förhållande till vad som har offentliggjorts tidigare. Det står dock klart att de stora svenska bankerna får väldigt höga kapitalkrav i internationell jämförelse, vilket i sin tur kan medföra högre kreditkostnader för svenska företag och hushåll, kommenterar Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing.

- Det är därför av stor vikt att det blir en rimlig balans mellan stabilitetsaspekter, förutsättningarna för att finansiera den reala ekonomin och svenska bankers internationella konkurrenskraft.

Publicerad den 8 maj 2014