Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till Finanspolisens årsrapport 2012

I Finanspolisens årliga verksamhetsrapport för 2012 konstateras att bankerna står för över hälften av de rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner som skickades in till Finanspolisen under 2012.

Trots att över 20 000 företag och personer enligt lag är skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen lämnade endast 147 företag rapporter om misstänkta transaktioner förra året.

– Uppgifterna i rapporten för 2012 är dock inte helt jämförbara med 2011 eftersom Finanspolisen har ändrat beräkningsunderlaget för sin statistik, påpekar Åsa Arffman, bankjurist på Bankföreningen.

Från och med 2012 redovisas inte kompletteringar som en fristående rapport, vilket gjordes tidigare. Det totala antalet rapporter för 2012 ligger dock i nivå med 2011.

För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Rapporteringsplikten handlar om att rapportera – inte polisanmäla - en transaktion som kan antas vara misstänkt penningtvätt.

Publicerad den 28 juni 2013