Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till Bolunds uttalande i Morgonekot om att amorteringskravet ska gälla den 1 juni.

Kommentar till finansmarknadsminister Per Bolunds uttalande i Morgonekot om att amorteringskravet ska börja gälla den 1 juni.

Bankerna och Bankföreningen har varit drivande bakom det nya amorteringskravet. I praktiken är kravet redan genomfört av bankerna i stort eftersom 94 procent av alla som tar nya lån med hög belåningsgrad amorterar i nuläget.

Bankföreningen ser gärna att det nya regelverket kommer på plats så snart som möjligt.

– Viktiga detaljer i det kommande regelverket är dock inte kända ännu och en effek- tiv hantering i alla avseenden har därför inte kunnat förberedas fullt ut av bankerna. Det hade därför varit bra med ytterligare förberedelsetid innan regelverket sjösätts skarpt. Men om Finansinspektionen nu vill att bankerna implementerar regelverket den 1 juni kommer så att ske, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.