Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till artikel i SvD idag

Svenska Dagbladets papperstidning publicerar idag en artikel som ger sken av att Bankföreningen i onödan infört en rutin vid bankbyte som gör det svårt att flytta sitt bolån.

Bakgrunden till den nya rutinen, som innebär att en kund måste ha med sig vad som kallas amorteringsgrundande värde från den gamla till den nya banken, är Finansinspektionens krav på att den värdering som ligger till grund för amorteringskravet enbart får förnyas vart femte år. I remissvaret till Finansinspektionens förslag till amorteringskrav var Bankföreningen starkt kritisk till värderingsrestriktionen. Vi framhöll bland annat att det ”.. främst av enkelhetsskäl för hushållen och för att underlätta rörligheten på bankmarknaden, bör vara det aktuella marknadsvärdet och den aktuella skulden som ska gälla vid varje tidpunkt.”

Finansinspektionen stod dock fast vid restriktionen, trots kritiken. I syfte att göra det bästa av situationen och så långt möjligt underlätta för kunder att flytta sitt bolån har Bankföreningens medlemmar kommit överens om en gemensam rutin för att säkerställa att kunden har med sig rätt information till den nya banken. Utan denna rutin skulle ett bankbyte vara betydligt besvärligare.

Sammanfattningsvis är det således Finansinspektionens strikta regler för omvärdering, i kombination med den extremt korta implementeringstiden, och inte Bankföreningens rutin som ställer till besvär vid bankbyte.

För ytterligare information:
Johan Hansing, chefsekonom Bankföreningen, 08-453 44 42.