Aktuellt från Bankföreningen

Klimatrisker och finansiell stabilitet

I juli arrangerade Bankföreningen ett webbinarium om vad banker och tillsynsmyndigheter gör och kan göra för att minska riskerna för den finansiella stabiliteten förknippade med klimatförändringarna. Gäster var Frank Elderson, direktionsledamot i Europeiska centralbanken och viceordförande för centralbankens tillsynsnämnd, François-Louis Michaud, vd för Europeiska bankmyndigheten, EBA, samt Johan Torgeby, vd på SEB och Bankföreningens avgående ordförande.

Klimatförändringarna innebär påtagliga risker för det finansiella systemet.

Först att tala var Frank Elderson, direktionsledamot på Europeiska centralbanken och viceordförande för centralbankens tillsynsnämnd. Han är också ordförande för det globala nätverket av tillsynsmyndigheter och centralbanker, NGFS, som arbetar för klimatanpassning av det internationella finansiella systemet.  

- Klimatförändringarna skapar reella risker för banker, så det är vårt jobb att se till att banker under vår tillsyn hanterar dessa på rätt sätt, konstaterade han.

Den bild ECB har av hållbarhetsarbetet i bankerna är än så länge nedslående. Bristen på framsteg sägs bero på bristen på data, ”men de flesta banker använder inte ens den offentliga data som finns”, sa han, och fortsatte att det dock finns banker på många håll som i stället visat sig mycket aktiva, och gav exempel på initiativ dessa banker tagit.

- Det ECB begär är inte orimligt eller omöjligt. Det visar de banker som har höjt ribban. De banker som sackar efter borde inspireras av dem, sa han.

Därefter kom turen till François-Louis Michaud, vd för Europeiska bankmyndigheten, som nyligen har publicerat en rapport om hantering och tillsyn av hållbarhetsrisker i bankernas kreditgivning och investeringar. EBA ger där förslag till gemensamma definitioner och metoder, och meningen är att rapporten ska ligga till grund för EU-kommissionens översyn av kapitaltäckningsregelverket. Ett budskap i rapporten är att hållbarhetsrisker ska hanteras på ett riskbaserat och proportionellt sätt.

- Vi anser det viktigt att bankerna först koncentrerar sig på den del av deras portföljer som potentiellt sett är mest berörd av klimatrisk, förklarade han och fortsatte att bankerna inte bör vänta på att allt ska bli rätt från början, utan komma igång med både rapportering och riskhantering så kommer datasituationen successivt förbättras i takt med att gemensamma definitioner växer fram.

Johan Torgeby, vd på SEB och Bankföreningens avgående ordförande, sa i sin tur att de nordiska bankerna är förhållandevis progressiva i sitt hållbarhetsarbete, och gav några exempel från den egna verksamheten. Bland annat är hållbarhetsfrågor sedan förra året uppe på högsta nivå i banken med honom själv, finanschefen och övriga i ledningsgruppen representerade, vilket gjort en stor skillnad för hur hållbarhet integreras i bankens verksamhet.

Han sa att det finns en oro i banken att övervärdera värdet på tillgångar som tidigare ansetts stabila och lönsamma, och att en uppgift nu är att lära sig omtolka hållbarhetsrisker till finansiell risk. Samtidigt ser han stora affärsmöjligheter, ”de största jag som bankmänniska har sett”, och satsar proaktivt för framtiden. För ett par år sedan beslutade banken att anställa 40 investeringsspecialister med särskilda kunskaper om hållbarhet.

- Vi bettade på att energirådgivning är framtiden, och hyrde in specialister av den sorten som förstår transitionsproblematiken bättre än den typiska finansiella rådgivaren gör. Det var det bästa beslutet vi tagit på området, och just nu utvidgar vi det, sa han.

Moderator var Sonja Gibbs, hållbarhetschef på IIF, den internationella föreningen för banker och andra finansiella företag.

Se webbinariet: Climate risks and financial stability
Scrolla ner till nummer 4. Bankföreningens webbinarium var det fjärde i en serie webbinarier som de nordiska bankföreningarna har hållit under våren och sommaren 2021. 

Se Europeiska bankmyndigheten EBA:s rapport Management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms

Se även Bankföreningens och bankernas gemensamma klimatfärdplan
ENGLISH: The Swedish banking industry's framework for climate action

Publicerad den 5 juli 2021