Aktuellt från Bankföreningen

Jens Henriksson ny ordförande i Svenska Bankföreningen

Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank, har valts till ny ordförande för Svenska Bankföreningens styrelse från och med den 1 juli.

- Bankerna är och ska vara trygga partners för privatpersoner, näringslivet och samhällets institutioner. Vi spelar en central roll i samhällsekonomin, där digital säkerhet och samverkan för att motverka bedrägerier är nyckelfrågor. I vår tid har finanssektorn också en viktig roll i att finansiera en hållbar omställning. Och Bankföreningen är vårt gemensamma forum för att bidra till trygghet för kunderna och tillväxt i samhället, säger Jens Henriksson.

Jens Henriksson efterträder Carina Åkerström, vd och koncernchef för Handelsbanken. Samtidigt har Johan Torgeby, vd och koncernchef för SEB valts till ny vice ordförande.

Bankföreningens styrelse har nu följande sammansättning:

Ordförande: Jens Henriksson, Swedbank
Vice ordförande: Johan Torgeby, SEB
Carina Åkerström, Handelsbanken
Martin Persson, Nordea
Johanna Norberg, Danske Bank
Sven Eggefalk, Länsförsäkringar Bank
Per Lindblad, Landshypotek Bank
Marie Halling, ICA Banken
Jan Olsson, Deutsche Bank
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen företräder 32 banker i Sverige. Vi arbetar för väl fungerande och konkurrensneutrala regelverk som långsiktigt stärker bankerna och svensk ekonomi. Vi arbetar också för en effektiv fungerande infrastruktur för betalningar, med speciellt fokus på innovation och digitalisering. Bankföreningen och dess medlemsbanker har ett stort gemensamt ansvar att bidra till att öka allmänhetens förtroende för det svenska banksystemet. Bankföreningen är medlem i den Europeiska Bankföreningen och ingår i dess styrelse och exekutiva organ.

För mer information kontakta:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10