Aktuellt från Bankföreningen

Information och samarbete nyckelord för brottsbekämpning

Säkerhetsfrågorna har de senaste åren fått en allt större tyngd på Bankföreningen. I fokus står arbetet för ökad cybersäkerhet samt bekämpningen av bedrägerier och penningtvätt.