Aktuellt från Bankföreningen

Inbjudan till Bankföreningens Skattekonferens 2016

Bankföreningens Skattekonferens 2016 Särskild beskattning av den finansiella sektorn – mål och mening

- Vissa länder har infört särskilda skatter och avgifter på den finansiella sektorn i efterdyningarna av finanskrisen. Skäl som lyfts fram är bland annat att sektorn är underbeskattad, för stor och riskfylld, särskilt gynnad med statliga implicita garantier. Svenska politiker säger att finanssektorn har en skattefördel på grund av att finansiella tjänster och försäkringstjänster är momsfria. En särskild utredning ska nu ta reda på hur stor skattefördelen är, och föreslå en särskild skatt på finansiella företag och försäkringsföretag för att minska denna fördel. Den danska lönekostnads- skatten ska särskilt undersökas. På konferensen debatterar vi olika skatter i finanssektorn i ett nationellt och internationellt perspektiv.

När: 22 april 2016
Var: Näringslivets hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 1 000 kr, exklusive moms
Anmälan: Anmäl dig senast 4 april via event@swedishbankers.se
Fakturaadress: Ange fakturauppgifter i svarsmailet samt om du vill ha särskild kost.

För frågor kontakta Ulrika Hansson, 08-453 44 49 eller Cathrine Bergström, 08-453 44 21. OBS! Antalet platser är begränsat.

Program

8.30 – 9.00
Registrering och kaffe

9.00

Öppningsanförande
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

9.15

Av eller på? – Regleringsvågen i kölvattnet av finanskrisen
Peter Englund, Stockholms Handelshögskola

10.00

Moms och finansiella tjänster – händer det något på EU-nivå?
Pia Michelsen, DG TAXUD, European Commission

10.30

Kaffepaus

11.00

Norska tankar på moms i finansiella sektorn
Jan-Erik Fåne, Finansnäringens hovedorganisation, Norge

11.30

Skattefördel eller skattenackdel – hur slår momsfriheten i finanssektorn
Sigurd Naess Schmidt, Copenhagen Economics

12.00

Lunch

13.15

Danska erfarenheter av 25 år med särskild lönekostnadsskatt
Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet, Danmark

13.45

FTT och det fördjupade EU-samarbetet - belgiska finansbranschens perspektiv
Rodolphe de Pierpont, Fédération belge du secteur financier (febelfin)

14.30

Kaffepaus

15.00

Paneldebatt: Särskild beskattning av finansiella företag 
Vad sker med konkurrensen, arbetsmarknaden och inom EU om länderna har olika slags skatter i finanssektorn? Hur påverkas konsumtion och produktion av finansiella tjänster med ökad beskattning?
Inledare: Gunnar Hökmark, MEP, Europaparlamentet 
Magdalena Wetterfors, Skandia
Sigurd Naess Schmidt, Copenhagen Economics
Frederik Hans-Christian Staer, Finansraadet Danmark
Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet Sverige
Moderator: Ulrika Hansson

16.00 – 18.30
Mingel och eftersnack