Aktuellt från Bankföreningen

Hur väl prognostiserar Almis Låneindikator BNP?

Under 2018 inledde Svenska Bankföreningen ett samarbete med Almi om deras bankkontorschefsenkät Låneindikatorn. Undersökningens syfte är att ge en nulägesbild och en indikation på den framtida utvecklingen av både konjunktur och utlåningen till små och medelstora företag. För första gången undersöker nu Bankföreningen hur väl Almis Låneindikator är en god indikator för framtida BNP.