Aktuellt från Bankföreningen

Hur kan unga lära sig om privatekonomi?

Den 27–31 mars 2017 genomfördes Money Week i drygt 130 länder. Syftet var att rikta fokus mot barn, unga och privatekonomi. I Sverige genomfördes ett stort antal aktiviteter. Bankföreningen inledde veckan med ett seminarium om ungdomars lärande.

Dagens barn och unga lever i en värld där ekonomin sköts på helt andra sätt än tidigare. Det är lätt och det går snabbt att handla och att ansöka om lån med mobilen. Budskapet till barn och unga är att tänka långsiktigt, sätta upp mål, spara och undvika sms-lån eller dyra köp på avbetalning.

Men kan barn och unga ta till sig budskapet? Hur står sig det långsiktiga perspektivet i konkurrensen med närliggande frestelser? När är barn och unga mottagliga för kunskap om privatekonomi? De är några frågor som diskuterades.


 

PROGRAM

Elin Helander, kognitionsvetare och medgrundare till Moneymind

Hjärnan och pengarna. Hur fungerar vår hjärna när det gäller långsiktiga beslut som privatekonomiska? Vad har vi att lära av forskningen?

Charlotta Bay, forskare i ekonomisk kommunikation vid Stockholms universitet

Hur pratar man om ekonomi så barn och unga förstår? Hur blir budskap och information tillgängligt och relevant?

Sergej Belinski, entreprenör inom digital utveckling

Gamification – ett verktyg för unga att ta till sig ekonomisk kunskap?


PANELSAMTAL:

Hur når vi bäst barn och unga i frågor om privatekonomi?

  • Anita Forsnäsgård, samordnare skolfrågor, Konsumentverket
  • Jenni Nylander, representant för organisationen och sajten Ungdomar.se
  • Sara Sundberg, lärare i hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap, Grönkullaskolan
  • Magnus Hjelmér, vardagsekonom, ICA Banken
  • Sharon Lavie, familjeekonom, Ikano Bank

Moderator: Jens Magnusson, privatekonom, SEB